Publicaties

Er verschijnen in veel bladen publicaties van mijn hand. Zo ben ik medewerker van het blad Arbo en het magazine Arbo Actueel, beiden uitgegeven door Vakmedianet. In Arbo komt regelmatig een uitspraak aan orde die van een aantekening is voorzien zodat de "leek"  meer inzicht krijgt over de rechtspaak over arbeidsomstandigheden in de breedst mogelijke zin. Daarnaast zijn in elk nummer twee pagina's opgenomen met de meest recente jurisprudentie in een makkelijk leesbare vorm. Op gezette tijden verschijnen er ook publicaties over andere onderwerpen die met het vakgebied veiligheid te maken hebben
   
Recent heb ik meegewerkt aan een campagne van Sdu over psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Zoals bekend moet een werkgever op grond van de Arbowet beleid voeren voor het tegengaan van PSA. Voor meer informatie over preventief beleid rondom ongewenst gedrag, lees de whitepaper ‘Handhaving en PSA’. Met handige tips en voorbeelden uit de jurisprudentie.
   

Voor Arbo Actueel, een tweewekelijks verschijnend periodiek, verzorg ik de meest recente jurisprudentie over arbeidsomstandigheden. Daarnaast verschijnt er elke maand - dus om het andere nummer - een column van mijn hand over de actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid. Daarbij worden die ontwikkelingen vaak van een kritische kanttekening voorzien!

Tevens lever ik maandelijks een juridische bijdrage aan het blad Security Management. De focus ligt daarbij op uitspraken die voor de beveiligingsbranche van belang zijn. Datzelfde doe ik voor het tijdschrift Facto Magazine, een vakblad voor de facility manager.

Verder ben ik medewerker van enkele hoofdstukken van de Gids bedrijfshulpverlening en de Praktijkgids ArbeidsVeiligheid, beide uitgegeven door Vakmedianet.

Voor NEN verleen ik medewerking aan de uitgaven Brandveilige gebouwen en Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voor Sdu is de Arbo Informatie nr. 40 van mijn hand, over werkgeversaansprakelijkheid. Inmiddels is medio 2018 al weer de 4e druk verschenen. Niet alleen voorzien van de nieuwste regelgeving, maar ook de geïllustreerd met de meest recente uitspraken. Zie ook mijn pagina Boeken.

Voor NVVK Info, het ledenblad van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde verzorg ik de vaste rubriek "Juridisch bekeken".

Uit deze publicaties wordt op een gezette tijden door mij een keus gemaakt die hieronder worden geplaatst. Dus kom regelmatig naar mijn site!

Selectie Publicaties

Uitgave/datum
Vakblad/tijdschrift
Onderwerp
2020, nummer 05 Arbo

Thuiswerken: van gunst naar norm

Door de coronacrisis is het thuiswerken min of meer de regel geworden. Maar hoe zit het met de verantwoordelijkheid van de werkgever

2019, nummer 11 Arbo

Aard letsel en duur ziekhuisopname spelen rol bij boete.

Bij een boete wordt iets meer rekening gehouden met de aard van het letsel en duur van ziekenhuisopname.

2017 Arbeidsveiligheid.net

Aansprakelijkheid van de veiligheidskundige

Leidinggevenden en ook veiligheidskundigen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden

2018, nummer 5 Arbo

Gedrag en psychosociale arbeidsbelasting.

De werkgever moet een beleid voeren om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan.

2017, nummer 6 Arbo

Schadeverhaal in het woon-werkverkeer

Onduidelijkheid over vergoeding van de schade

2016, nummer 6 Arbo

Werken op hoogte

Bij het werken op hoogte gaat het nog erg vaak mis

2016, nummer 5 Arbo

Tijd is geld

De Arbeidstijdenwet is een complex geheel van regels

2015, nummer 10 Arbo

Draaiende delen afschermen

Een ‘vuistregel’ die al jaren in de veiligheidswereld geldt.

2015, nummer 6 Arbo

Vallen van hoogte

De juridische kant van valincidenten

2014, nummer 7/8 Arbo

Feitelijkheden over feitelijk leiding geven

Toezicht houden is nog wat anders dan leidinggeven

2014, nummer 4 Arbo

Valhoogte nader bekeken

Waar liggen de veiligheidsgrenzen

2013, nummer 9 Arbo

Handhaving van de Arbowetgeving vandaag

Over de handhaving van de Arbowet zijn nogal wat vragen

2013, nummer 5 Arbo

Stagiaires in het bedrijf

Wat zegt de Arbowet daarover?

2013, nummer 4 Arbo

Nieuwe Beleidsregels boeteoplegging

Op 1 januari 2013 zijn enkele artikelen in de Arbowetgeving gewijzigd

2012 November Arbo

Roken moet mogen?

Hoe ver gaat de wettelijk verplichting voor een rookvrije werkruimte

2008, nummer 4 Arbo

Drank, drugs en werk

Drinken tijdens werktijd wordt doorgaans niet getolereerd.

2007, nummer 6 Arbo

Arbowet in strijd met EU-Kaderrichtlijn?

Beschermingsniveau daalt

2006, nummer 6 Arbo Aktueel

Vrijwilligers en de Arbowet

Arbeidsbescherming voor vrijwilligers vervallen verklaard

2006, nummer 3 Arbo

Geen notie, wel motie

Kamerleden willen preventiemedewerker pas bij 25 medewerkers.

2005 December Veiligheid

Overtreden van bedrijfsregels kan leiden tot ontslag.

Kan een werknemer worden ontslagen als hij de bedrijfsregels overtreedt?

2005 December Arbo Special

Last of lapmiddel?

Wat zegt de wet over PBM's?

2005 Mei

Arbo

Schuld, boete en billenknijpen

Werkgever moet zorgvuldig handelen bij seksuele intimidatie

2005 Februari PW Vakblad

Klem tussen zorg en plicht

Wanneer bent u aansprakelijk bij personeelsuitjes?

2004 Januari BHV magazine

Handhaving BHV door de arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie heeft een handhavende taak