Juridisch Advies & Arbeidsomstandigheden

Bureau Poort is in 1992 opgericht door R.O.B. Poort en houdt zich bezig met juridisch advies, vooral gericht op arbeidsomstandigheden in bedrijven en instellingen. Daarnaast wordt voorlichting gegeven op dit gebied. Dat gebeurt zowel door het geven van presentaties op seminars en andere bijeenkomsten als het schrijven van boeken en artikelen voor vakbladen.

Deze website beoogt een indruk te geven van deze activiteiten.

 

Onder de kop Publicaties zijn enkele artikelen geplaatst die denkelijk van belang zijn voor de arbeidsomstandigheden en de specialisten op dit gebied.
Onder de knop Uitspraak in het vizier is recente interessante jurisprudentie opgenomen. Zowel de jurisprudentie als de artikelen worden regelmatig aangevuld.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar Contact.