Column

Hieronder kunt u de column lezen die door mij is geschreven voor Arbo Actueel en/of Arbo-online. Regelmatig zal deze pagina ververst worden met de meest recente column.

Veiligheid in de praktijk

Ondanks allerlei coronaperikelen (what’s in a name) gaat het werk in de bouw gestaag door. Rondom onze woning zien we niet alleen particuliere projecten maar ook professionele activiteiten. Veel verschil in de veiligheid is daarbij niet goed zichtbaar. De particulier schuin tegenover ons – wij noemden hem Bob de Bouwer - werkte wel op een betere steiger dan het gerenommeerde bouwbedrijf een paar huizen verderop. Maar toen onze Bob zonder enige valbescherming op het schuine dak van zijn huis bezig was, verdiende dat zeker niet de schoonheidsprijs. Het steigertje van het bouwbedrijf leek echter helemaal nergens op. De steiger stond niet stabiel en er werd gewerkt op een smal plankje op ruim 3 meter hoogte zonder enige leuning. Dat is niet echt professioneel.

Het ging in het laatste geval om een rolsteiger. En met het gebruik daarvan is – nog steeds - het nodige mis, zo berichtte eind november de Inspectie SZW en de controle daarop leverde een onthutsend beeld op. Een terminologie die ik niet vaak ben tegengekomen in een inspectierapport. Bij deze 270 professioneel gebruikte rolsteigers – kennelijk was de privésector niet meegenomen – bleek in 251 gevallen sprake te zijn van onveilige situaties. De meeste overtredingen – 107 maal- werden geconstateerd bij schilders op rolsteigers. Maar dat niet alleen: in 224 gevallen (van de 270!) werd het werk stilgelegd totdat de situatie veilig was gemaakt. Het ging vooral om onstabiele steigers met een verhoogde kans op valgevaar en er werden zelfs steigers aangetroffen waarvan de wielen niet op de rem stonden. Les één uit de cursus rolsteigerbouwkunde!

Dat gebeurt overigens vaker. Zeker als de steiger met een zekere regelmaat gedurende de werkzaamheden moet worden verplaatst is het makkelijker, om die vanaf de werkplek boven op de steiger voort te treken naar de volgende plek die behandeld of schoongemaakt moet worden. Het lijkt dan sneller te gaan, maar de kans dat iemand die boven op de stellage staat daardoor naar beneden valt is niet uitgesloten en de gevolgen zijn vaak ernstig. Je zou denken dat dit toch allang wijd en zijd bekend is. Maar deze gerichte controle van de Inspectie SZW wijst helaas wat anders uit. Die constateerde dat 77 maal sprake was van valgevaar en 40 keer stond de rolsteiger niet stabiel opgesteld. Denk aan het gebruik van dwarsschoren, les twee uit genoemde cursus!

Tenslotte meldde het bericht, dat 27 werkgevers (dus van die 270 rolsteigers) een boete kregen omdat zij – hou je vast - geen risico-inventarisatie en evaluatie hadden. Hier werd niet de vraag gesteld, of er in de RI&E aandacht was besteed aan het gebruik van rolsteigers. Nee, gevraagd werd of een RI&E aanwézig was, niets meer en niets minder. De vraag dus naar een verplichting die sinds 1994 in de Arbeidsomstandighedenwet staat, op grond van een Europese verplichting. Voor de geïnteresseerde kenner: Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 juni 1989. In 1994 was dus al vijf jaar bekend, dat die verplichting eraan zat te komen. Meer dan 30 jaar geleden. Is het hebben van een RI&E zaligmakend? Ik denk van niet. Maar het verplicht wel, eens rond te kijken naar de veiligheid in de eigen praktijk. Ook dat kan zeer leerzaam zijn!