Column

Hieronder kunt u de column lezen die door mij is geschreven voor Arbo Actueel en/of Arbo-online. Regelmatig zal deze pagina ververst worden met de meest recente column.

Deze column is geplaatst in Arbo Actueel 2018 nr. 3

Tentjes

De laatste jaren, als mijn wederhelft en ik terugkwamen van vakantie, viel ons steeds vaker op, dat de parkeerplaatsen bij de pompstations langs de snelweg op zaterdag en zondag bomvol vrachtwagens stonden. Ook op plaatsen waar je in  het verleden geen geparkeerde vrachtwagens zag staan. De chauffeurs hielden op deze wijze hun rust en verbleven in en om hun vrachtwagen om hun op grond van Europese regels verplichte weekendrust van 45 uur vol te maken. In de andere Europese landen, zoals Duitsland, België en Frankrijk was het doorbrengen van de rust in de vrachtwagencabine verboden. En ik denk terecht: je boterham hoeft sinds een jaar of dertig ook niet meer genuttigd te worden achter de werkbank.

De vorige minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schulz van Haegen was vorig jaar desgevraagd niet van plan om ook in Nederland een verbod in te voeren op het nemen van de weekendrust in de cabine van een vrachtwagen. De mister koos de bekende weg en pleitte voor wetgeving in Europees verband vanwege de harmonisatie in de wet- en regelgeving en de handhaving. En uiteraard voor een gelijk speelveld voor transporteurs in  Europa. Dat speelveld was natuurlijk allang verstoord door de het inzetten van Oost-Europese chauffeurs tegen afbraaklonen. Maar kennelijk valt dat niet onder het level playing field.

De minister stelde, dat zij niet over de wetgeving in de andere landen ging en dat de Duitse wetgever – waar het verbod nog niet zo lang van  kracht was - een eigen afweging had gemaakt. Wel was ze van mening, dat een mogelijke verbod onderdeel moest zijn van het Mobility Package van de Europese Commissie. Trouwens, zo liet ze erop volgen, de cabines van de vrachtwagens waren tegenwoordig comfortabel genoeg om daar de nachtrust in te genieten. Ja, het stond echt in het interview met de minister: genieten. En bovendien – zo voegde zij er aan toe - laten chauffeurs hun lading vaak liever niet onbeheerd achter. Zij vond goede voorzieningen voor de chauffeurs belangrijk en verwees naar het Nederlands beleid dat voor de lange termijn gericht is op het gebruiken van beveiligede truckparkings met goede voorzieningen op het onderliggende wegennet. Een mooi streven.

Maar 20 december 2017 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat vrachtwagenchauffeurs hun verplichte langdurige rust niet in de cabine van hun voertuig door mogen brengen. Het Hof van Justitie concludeerde dat de Belgische overheid terecht boetes had opgelegd aan een bedrijf dat zich niet hield aan die regels en de chauffeurs in het weekend in de cabine van hun vrachtwagen liet bivakkeren. En ja, omdat in de ons omringende landen dit normaal menselijke verbod ook werd gehandhaafd, werden veel vrachtwagens in de weekenden in Nederland geparkeerd. Uit de berichtgeving bleek, dat dit Europese verbod ook voor Nederland gold, maar hier niet werd gehandhaafd. Maar dat gaat dus veranderen. En toen hoorde ik een klacht van een beheerder van zo’n afgesloten en bewaakte truckparking waar de minister over sprak. Deze beheerder voorzag leegloop, omdat er op of dicht bij het parkeerterrein geen overnachtingsmogelijkheden waren. Maar, zo dacht hij hardop, misschien kon hij wel een paar tentjes neerzetten. En dat was niet als vakantieonderkomen bedoeld.

Rob Poort