Column

Hieronder kunt u de column lezen die door mij is geschreven voor Arbo Actueel en/of Arbo-online. Regelmatig zal deze pagina ververst worden met de meest recente column.

Deze column is geplaatst in Arbo Actueel 2019, nr. 6 en Arbo Online

Net werken

 Bioscopen en sportscholen beloven de oren van bezoekers te sparen, zo stond eind vorig jaar in de krant. Op poppodia zouden oordoppen al een vertrouwde accessoire zijn, maar wellicht gaat dit ook gebeuren in bioscopen, sportscholen en studentenverenigingen. NL Actief, de branchevereniging voor sportcentra had een convenant gesloten met staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid om het gehoor van bezoekers beter te beschermen. De partijen beloven daarin, het geluidsniveau bij te houden, te begrenzen op een veilige niveau en bescherming aan te bieden. Volgens de branchevereniging is muziek belangrijk om een bepaalde sfeer neer te zetten. Maar aan een te hoog volume kleven natuurlijk nadelen. En dixit de directeur van NL Actief - de gezondheid van onze bezoekers en medewerkers is hen dierbaar

 Volgens een geciteerde audioloog is dit een goed begin, zeker nu uit Amerikaans onderzoek blijkt, dat het gehoor van jongeren sinds de jaren tachtig is verslechterd. Vermoedelijke oorzaken zijn het toegenomen gebruik van koptelefoons/mobieltjes en de technische verbeteringen in muziekapparatuur, waardoor het geluid hard kan worden aangezet zonder dat dit vervormd wordt. De fitnessbranche gaat de komende jaren eerst in kaart brengen hoe hard de muziek staat in de sportscholen. Daarna worden waar nodig maatregelen genomen. Gedacht wordt naast volumebegrenzers, aan training van instructeurs over de gevolgen van te hard geluid, en voorlichting voor bezoekers hoe ze zich beter kunnen beschermen, zoals oordopjes. Tja, volgens mij zijn dergelijke zaken eenvoudig en vooral snel te regelen. Maar goed, je moet ergens beginnen. Dat betekent in Polderland een Convenant. En later zien we wel verder.

 Zoals bekend varieert de gevoeligheid voor gehoorschade van mens tot mens, maar wordt een niveau van minder dan 80 decibel aanvaardbaar geacht. Daarboven moet in de arbeidssituatie de werkgever gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking stellen. Boven 85 decibel moet er zelfs op worden toegezien, dat deze middelen ook daadwerkelijk gebruikt worden. We hebben het hier over een weekgemiddelde van 40 uur. Maar bij hogere geluidsvolumes neemt de duur van een veilige blootstelling snel af. Zeker bij piekbelastingen. Zo wordt aangenomen, dat men een belasting van 102 decibel maximaal een kwartier kan verdragen zonder direct blijvende gehoorschade. We hebben het dan bijvoorbeeld over het geluidsniveau van een pneumatische hamer bij het slopen van een betonnen vloer.

 Ik dacht aan dit artikel bij een diner dat ik laatst genoot in het kader van een congres. Er zullen zon driehonderd deelnemers zijn geweest, aan tafels met elk acht personen. Goed voor de gezelligheid en het netwerken. Zoals bekend kan het geluidsniveau bij een receptie al snel zodanig oplopen, dat je behoorlijk hard moet praten om je verstaanbaar te maken. Dat gebeurde dus ook tijdens dit diner. Maar om de feestvreugde te verhogen verzorgde een ongeveer 15-koppige big-band de muzikale omlijsting. Onze tafel stond ver van de muziek, helemaal achteraan. Maar op sommige momenten was elkaar verstaan echt onmogelijk. Een van de deelnemers had een geluidsmeter (op zijn mobieltje) en kwam bij twee metingen op 100 en 106 decibel. Merkwaardig was, dat niemand van de aanwezigen ingreep op dit congres van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde. Op sportcentrum Papendal. Het leek net werken. Maar dan met een pneumatische hamer.

 Rob Poort