Column

Hieronder kunt u de column lezen die door mij is geschreven voor Arbo Actueel en/of Arbo-online. Regelmatig zal deze pagina ververst worden met de meest recente column.

Deze column is geplaatst in Arbo Actueel 2018 nr. 13

Zon, water en werk

Op het moment van schrijven van deze column zitten we in Nederland nog volop in een hittegolf. En dat is meer zuidelijk nog erger. In landen als Spanje en Portugal worden immers temperaturen gemeten boven de 40o C. Daar blijven wij in ons land met waarden van (ruim) boven de 30 graden nog wel wat onder. Gelukkig maar, want niet iedereen is blij met dergelijke temperaturen. Dat gaat dan niet alleen om het fysieke ongemak, maar ook om bijkomende verschijnselen als droogte en een aanmerkelijke groter kans op snel uitbreidende branden. Zie daarbij de rampzalig verlopen branden eind juli aan de Griekse kust.

Maar gelukkig: in Nederland staan overheid en waterschappen paraat om een dreigend watertekort op te vangen. Dijken en boezemkades worden natgehouden – om een dijkverzakking met overstroming zoals in Wilnis in augustus 2003 – te voorkomen. En in de veengebieden wordt de grondwaterstand op peil gehouden om te voorkomen dat het veen verdroogt. Dan klinkt het in en oxideert het, waarmee het laatste beetje veen dat nog over is in ons land verloren zou gaan. We hebben de afgelopen eeuwen immers al heel wat als turf opgestookt, net als nu het aardgas, zoals bekend ook met ernstig nadelige bijverschijnselen. Hoe dan ook, de natuur en de veiligheid genieten bij de verdeling van het water de hoogste bescherming.

Er wordt dus veel water overgepompt en daarvoor zijn mensen nodig. Mensen die op zijn minst enige technische kennis en opleiding moeten hebben. En daarvan dreigen er te weinig te komen. Sterker nog, er zijn in bepaalde sectoren al veel te weinig goed opgeleide werknemers te vinden. In de Volkskrant las ik, dat de energietransitie handen tekort komt. Zoals bekend is dit een hoogst ambitieus plan. Kort gezegd moeten we van het gas af en zo snel mogelijk over op wind en zonne-energie. Maar daarvoor is wel technisch personeel nodig. En daar is een heel groot gebrek aan, zo waarschuwen brancheorganisaties in de technische sector.

De schrijver van het artikel was op bezoek gegaan bij netbeheerder Stedin. Die had tien Syrische, Iraanse en Eritres statushouders met een technische achtergrond in dienst genomen om te zien, of het personeelsprobleem hiermee kon worden opgelost. Voordat zij met hun opleiding tot elektromonteur konden beginnen, volgen zij eerst lessen in taal en werkcultuur. En – zo stond er verder – “de strenge veiligheidsvoorschriften (altijd een helm op!) zijn zo ingewikkeld niet”. Zo kun je inderdaad de veiligheid terugbrengen tot de simpele regel: Helm op! Los van deze onzin is het dragen van een helm, zeker met dit warme weer, geen pretje. Waarbij soms kan worden getwijfeld aan het nut van een dergelijk beschermingsmiddel. Dat vonden kennelijk ook de werknemers van Liander. Die waren te zien op een foto bij het artikel. Zij trokken aan enkele elektriciteitskabels die half in de grond lagen. De twee mannen hadden het kennelijk zeer warm. En ze hadden geen helm op. Zo te zien was dat ook niet nodig. En ikzelf zie uit naar iets koeler weer.

Rob Poort