Op deze pagina staan uitgaven waaraan ik op een of andere wijze heb meegewerkt

 

Arbo Informatie 40 - Aansprakelijkheid 3e editie

 

mr. ing. R.O.B. Poort.

Bij een bedrijfsongeval of beroepsziekte moet worden vastgesteld bij wie de verantwoordelijkheid ligt: Heeft de werkgever niet volledig aan zijn zorgverplichting voldaan of ligt de schuld bij de werknemer zelf? Deze uitgave verschaft inzicht in de belangrijkste delen van de wetgeving waarmee leiding en medewerkers van een bedrijf of organisatie te maken krijgen als het gaat om aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten.

De uitgave Aansprakelijkheid verschaft inzicht in de belangrijkste delen van de wetgeving waarmee leiding en medewerkers van een bedrijf of organisatie te maken krijgen als het gaat om aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten.
In deze herziene editie zijn de recente ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en rechtspraak verwerkt. Er zijn veel nieuwe voorbeelden opgenomen die gebaseerd zijn op actuele jurisprudentie. Verschillende onderwerpen, zoals dwingend en regelend recht, de rol en bevoegdheden van de OR of het melden van beroepsziekten, zijn nader uitgewerkt. Verder zijn nieuwe onderdelen opgenomen over onder andere de taken en bevoegdheden van de Inspectie SZW, werking en handhaving van de arbocatalogus, goed werkgeverschap en dekking van schade.

SDU 2013, ISBN 9789012578516     <Bestellen>

 

Praktijkgids Arbeidsomstandigheden 2017

 

De Praktijkgids Arbeidsomstandigheden geeft een duidelijke en overzichtelijke uiteenzetting van de arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving. De wet- en regelgeving is vertaald naar de praktijk door voorbeelden en rechterlijke uitspraken. De Praktijkgids Arbeidsomstandigheden is geschreven vanuit het oogpunt van de staffunctionaris met arbo in zijn pakket: personeelsfunctionarissen, arboco÷rdinatoren of ondernemingsraadsleden.
 
Van de Praktijkgids Arbeidsomstandigheden verschijnt ÚÚn maal per jaar een update; om tijdens het verschijningsjaar op de hoogte te blijven, ontvangen abonnees tevens vier tot zes maal per jaar een nieuwsbrief en hebben alleen abonnees toegang tot de online versie die tevens vier tot zes maal per jaar wordt geactualiseerd.

Vakmedianet 2017, ISBN 9789462154315  <Bestellen>

 

 

Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid - 1e druk

 

Dr. Jan Popma (red), mr. ing. R.O.B. Poort, mr. Jan Harmen Kwantes, e.a.

Dit lijvige naslagwerk belicht alle (juridisch) relevante aspecten van het arbeidsrecht. Van het belang van bescherming, via historisch perspectief, arbowet, toezicht en handhaving tot aansprakelijkheid. Kortom: een standaardwerk voor de veiligheidsprofessional, personeelsfunctionaris en andere ge´nteresseerden

ISBN-13: 9789035242920     <Bestellen>

 

ArboProf

 

ArboProf Uitgebreid is een compleet, digitaal naslagwerk voor de arbo-professional. ArboProf Uitgebreid bevat alle voordelen van een digitaal product: snelle doorzoekbaarheid, links en export- en printfuncties.
 
ArboProf Uitgebreid is tegelijkertijd een naslagwerk met actuele, betrouwbare en complete informatie. De structuur van ArboProf Uitgebreid is thematisch ingedeeld rond meer dan 800 arbo-items: van Aanhangwagens tot Zwembaden.
Per item wordt u gewezen op de aandachtspunten en maatregelen die in u in uw beleidsregels of plannen van aanpak over kunt nemen. Direct aan de arbo items gekoppeld is de relevante wetgeving, jurisprudentie en toelichtingen op de wet- en regelgeving.

Vakmedianet 2015   <Bestellen>