Op deze pagina staan uitgaven waaraan ik op een of andere wijze heb meegewerkt

 

Arbo Informatie AI-40 Aansprakelijkheid 4e editie

mr. ing. R.O.B. Poort.

Bij een bedrijfsongeval of beroepsziekte moet worden vastgesteld bij wie de verantwoordelijkheid ligt: Heeft de werkgever niet volledig aan zijn zorgverplichting voldaan of ligt de schuld bij de werknemer zelf? Deze uitgave verschaft inzicht in de belangrijkste delen van de wetgeving waarmee leiding en medewerkers van een bedrijf of organisatie te maken krijgen als het gaat om aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten.

In deze geheel geactualiseerde 4e druk komen de meest recente ontwikkelingen op het gebied van wetgeving aan de orde. Verschillende onderwerpen, die van belang zijn bij het toepassen van het Nederlandse rechtstelsel zoals dwingend en regelend recht, maar ook de rol en bevoegdheden van de or of het melden van beroepsziekten, zijn nader uitgewerkt. De rechtspraak wordt geïllustreerd met veel nieuwe voorbeelden gebaseerd op actuele jurisprudentie.

SDU, EAN: 9789012401579     <Bestellen>

 

Praktijkgids Arbeidsomstandigheden 2020

 

De Praktijkgids Arbeidsomstandigheden geeft een duidelijke en overzichtelijke uiteenzetting van de arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving. De wet- en regelgeving is vertaald naar de praktijk door voorbeelden en rechterlijke uitspraken. De Praktijkgids Arbeidsomstandigheden is geschreven vanuit het oogpunt van de staffunctionaris met arbo in zijn pakket: personeelsfunctionarissen, arbocoördinatoren of ondernemingsraadsleden.
 
Van de Praktijkgids Arbeidsomstandigheden verschijnt één maal per jaar een update in boekvorm. Abonnees krijgen ook toegang tot de online omgeving van dit boek aangevuld met jurisprudentie. De online omgeving wordt regelmatig geactualiseerd en is dus altijd up to date.

Vakmedianetshop, ISBN: 9789462156524,   <Bestellen>

100 vragen over arbowetgeving

mr. ing. R.O.B. Poort.

In deze handzame uitgave –door mij geheel herzien in het najaar van 2018 - staan de belangrijkste ontwikkelingen rondom de Arbeidsomstandighedenwet op een rijtje. En dan niet aan de hand van ingewikkelde wetteksten of moeilijke toelichtingen, maar in de vorm van veel gestelde vragen uit de praktijk met bondige en verhelderende antwoorden. 

100 vragen over Arbowetgeving is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk met arbo en veiligheid te maken heeft en snel op de hoogte wil zijn van de ‘ins en outs’ van de Arbowet. Elk cluster van vragen is afgesloten met een rechtelijke uitspraak als voorbeeld uit de praktijk.

 Een praktisch naslagwerk voor Arbocoördinatoren, preventiemedewerkers, P&O-adviseurs, ondernemingsraden, VGWM-commissies en managers in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Vakmedianetshop, ISBN: 9789462155879,  <Bestellen>